Qendrat në mërgatë të Lëvizjes VETËVENDOSJE!

VETËVENDOSJE! Austri
Verim Mejzini
[email protected]
+43 67 916 39 55

VETËVENDOSJE! Belgjikë
Bujar Krasniqi
[email protected]
+32 483 01 89 27

VETËVENDOSJE! Britani e Madhe
Agim Morina
[email protected]
+44 79 47 034 118

VETËVENDOSJE! Francë
Kastriot Gjoni
[email protected]
+33 651 77 31 84

VETËVENDOSJE! Gjermani
Salih Abazi
[email protected]
+49 17 697 320 547

VETËVENDOSJE! Itali
Erald Korra
[email protected]
+39 329 227 17 87

VETËVENDOSJE! Norvegji
Liridona Gashi
[email protected]
+47 93 841 249

VETËVENDOSJE! ShBA
Edmond Pruthi
[email protected]

+1 (929) 400-7085‬

VETËVENDOSJE! Suedi
Zenel Zeneli
[email protected]
+46 76 295 42 30

VETËVENDOSJE! Zvicër
Bekim Hoti
[email protected]
+41 76 505 94 88